Høyskolen Kristiania

Telefon: 92066016

Showroom: Kunsthøgskolen i Oslo KHiO

kristiania.no http://kristiania.no/studie/interiorarkitektur/
Legg til besøksliste

Antall eldre over 80 år vil dobles fram til 2040.I 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år, mot 12 prosent i dag. Antallet over 80 vil tredobles, og antallet som er 90 år og eldre vil firedobles. 

I denne utstillingen kan publikum kan få innblikk i hvordan vår sanseoppfatning og motorikk endres når vi blir gamle, og hvordan vi kan designe og planlegge interiører og produkter for en aldrende befolkning slik at de kan bo hjemme lengst mulig.

Du kan her teste ut sympatidraken Gert, som gir innsikt i det å ha en kropp på 80 år.

4
Fossveien 24