Grande Fabrikker AS

Telefon: 71 22 44 00

Showroom: Bilhallen

grande.no
Legg til besøksliste

Grande er en totalleverandør til skole, barnehage, kontor og helsesektoren. Gjennom verdiene «på høgget» og «sjå, å bli sett» jobber Grande mot målet om å skape de beste arbeids-
og læringsmiljøene.

På DS 2019 vil vi presentere en helt ny idé til en møbelserie som vi ønsker dere velkommen til å være med å videreutvikle på DS. Møblene skal ha fokus på lyd og miljø – velkommen til Bilhallen!

11