Karl Andersson & Söner

Telefon: 901 85 410

Showroom: Kulturkirken Jakob

www.karl-andersson.se
Legg til besøksliste

Välkommen till Karl Andersson & Söner!
Det är vi som är den fjärde generationen som förädlar vårt hållbara arv. Därför skiljer sig inte vår affärsidé så mycket från den som vår pappas morfar Karl Andersson formulerade år 1898. Redan då använde han ordet ”hållbar”. Ett ord som i vår tid har fått en bredare mening och som många använder som en miljödeklaration. Vi har haft ordet i vår affärsidé i över 100 år och för oss betyder det att vi arbetar resurssnålt, miljöanpassat och att våra produkter ska hålla i flera decennier. Så har vi alltid gjort. 

Maria, Sara och Andreas Wadskog

1
Hausmannsgate 14