WHEREVER PEOPLE MEET

Fora Form er en norsk møbelprodusent med fabrikk i Ørsta. Vi bruker norsk design som et strategisk virkemiddel for å levere gode samspill til offentlige miljø. 

Fora Form har siden 1929 vært med å forme da- og nåtidens aktuelle møteplasser. Dette skal vi også fortsette med i fremtiden gjennom våre fire fokusområder; Jobb sammen, Spis sammen, Pust sammen og Opplev sammen.

DER MENNESKER MØTES

5
Pilestredet 75C

Clint Cover 

Upcycling fra Fora Form

Clint er designet av Tveit&Tornøe og ble lansert med brask og bram i 2009. Stolen fikk i 2010 "Merket for god design" og ble en av markedets mest solgte konferansestoler i 10 år med over 50 000 solgte stoler. God design lever lenge!

Fora Form lager møbler hvor funksjon og uttrykk skal vare over lang tid, men tekstiler og overflater har ofte en visuell levetid som er mindre enn den funksjonelle. Fora Form satte i 2019 i gang et prosjekt for å forlenge den visuelle levetiden på Clint, og på denne måten gi våre kunder muligheten til å gjøre valg som påvirker kloden mindre enn å kjøpe nye stoler. 

Clint Cover kan, av hvem som helst, trekkes over en eksisterende Clint stol hvor som helst. På denne måten vil kundene få stoler med nytt uttrykk -uten å belaste kloden med økt logistikk frem og tilbake for omtrekk -og uten å produsere nye stoler. 

Knekk

Krakk & bord design Jon Fauske

Knekk tar utgangspunkt i kreative arbeidsprosessers krav til engasjerte og aktive deltakere. Krakkens design gir brukeren en aktiv og en passsiv sittestilling. Deltakeren kan da delta i prosessen med det engasjement oppgaven krever.

Kreative arbeidsprosesser har flere faser og Knekks design tar hensyn til disse fasene og leder brukeren til en god prosess med innsikt fra alle deltakerene.

På Designers Saturday 2019 vil du kunne oppleve Knekk krakk og Knekk bord som begge er full av funksjonelle egenskaper til denne typer prosesser.

Nytt KNEKK bord

Under en kreativ innovasjonsprosess brukes bordet aktivt. Post it’s og andre verktøy som enkelt kan klistres videre i prosessen er et viktig element. Jon Fauske har derfor tatt frem et Knekk bord som er designet for å ivareta en slik type prosess. I korte trekk har Knekk bordet en ren flate til jobbing fra alle sider på bordplaten. Det er gjort klart en stor slisse til oppbevaring av PCer eller materiale som er blitt bort så langt i prosessen. Det er også to utsparinger i stålet til feste av elektriske kontakter. Knekk bordet har også et rulloppheng som tilbehør dersom prosessen krever det. Knekk bordet har et standardmål på 180x90cm og en høyde på 90cm. Bordplaten er laget i MDF og understellet i stål.

Se lanseringsvideo av Knekk

Videoen har innspill fra designer Jon Fauske og Tarald Trønnes fra DogA.

NOW, GO INOVATE!

Kvart Ny bredde og store runde bord

Design Lars Tornøe

Kvart bordsystem ble lansert av Fora Form i 2017 og vant DogA merket samme året. Med nyutviklede deler har bordsystemet åpnet for bredder og diamenter enn 120. Kvart har ingen begrensninger på lengde, og nå kan vi tilby bredder helt opp til 160 cm eller Ø170.