Fakultet for Kunst, Musikk, Design

E-post: camilla.figueroa@gmail.com
Telefon: 47167274

Showroom: Fora Form

Møllendalsveien 61, Bergen kmd.uib.no
Legg til besøksliste

Som student ved institutt for design lærer man mye mer enn å utvikle designprodukter med god form og funksjon. Fremtidsrettet design handler også om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell. Morgendagens designere er i like stor grad mulighetsskapere som formgivere; like mye problemfinnere som problemløsere. 

Download presskit

3
Pilestredet 75 C