Scan Sørlie AS

Telefon: 95188858

Scansorlie.no

Scan Sørlie AS er en komplett leverandør av møbler til den profesjonelle bruker. Vår erfaring spenner over hele spekteret fra produktutvikling og design, via produksjon av møbler til tegning av komplette løsningsforslag for våre kunder. Vårt produktspekter dekker bruksområder som vestibyle, resepsjon, kontor, møterom, konferanser og kantime/seminar.

                                     -NEW NORDIC DESIGN-