Interface Norge

Telefon: 41500084

www.interface.com

Interface er et internasjonalt ledende selskap innen design og produksjon av modulære gulvprodukter. Selskapet kombinerer design og bærekraft med funksjonalitet og miljøvennlige løsninger, slik at bedrifter og organisasjoner kan skape sitt eget uttrykk. Interface var et av de første selskapene som offentlig ga et løfte om bærekraft med sitt Mission Zero på midten av 1990-tallet. Mission Zero representerer selskapets visjon om å bli helt bærekraftig – innen 2020. Dette påvirker alle impliserte deler av driften, og inspirerer selskapet til stadig å flytte grenser for å nå målet. Siden dengang har Interface utviklet og innført radikale nyvinninger som har ført til langt flere muligheter enn forventet, og selskapet gjør store fremskritt mot målet.