B8 AS

E-post: jih@b8.com
Telefon: +47 23 35 48 38 / +47 91 34 31 33

Showroom: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

www.b8.com www.dubab8.com
Legg til besøksliste

B8 – Work Smarter leverer møbler, innredningsløsninger, services og prosjektstyring.
B8 AS er en av Danmarks største produsenter, og leverandør av interiørløsninger til private og offentlige virksomheter.
Vi er spesialister i å servicere våre kunder nasjonalt og globalt, og vi har solid erfaring i å omsette arkitekters visjoner til skreddersydde møbel- og designløsninger, som forener form og funksjon. Vi samarbeider tett med interiørarkitekter for sammen med kunde, å ta frem individuelle løsninger som underbygger kundens arbeidsprosesser, drift og identitet.  

Aktiviteter Public Sunday 11.00 - 16.00

Aktiviteter Public Sunday 11.00 - 16.00

Velkommen til AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og vår stand på Public Sunday.
Vi presenterer spennende produktnyheter. 

Velkommen!

2
Maridalsveien 29

Work Smarter er vår grunntanke, som understøtter alt vi gjør. Våre målsettinger er alltid å skape intelligente løsninger innen både møbler, innredning og service.  

Med mer enn 100 års erfaring fungerer vi også som rådgivningsvirksomhet og sparringspartner for våre kunder og interiørarkitektkontakter. 

Vi er eksperter i å utvikle innovative møbler, arbeidsbasert innredningsdesign og intelligente serviceløsninger til både de små og helt store prosjekter. 

Vi tilbyr et bredt utvalg av egne kontormøbelserier.
I tillegg spesialutvikler vi individuelle løsninger og samarbeider med en lang rekke små og store europeiske møbelbrands.  

Og våre serviceteam står alltid klare til at servicere innen reparasjon, montasje, flytting og oppbevaring av møbler.  

B8 – Work Smarter dekker hele verdikjeden fra utvikling og produksjon av møbler, via design av innredningskonsepter, til services som dekker hele produktets levetid:  

MØBLER  
Vi leverer alt i møbler og interiør som dekker bredt og dypt fra arbeidsbord og -stoler, møte- og loungefaciliteter, til akustikk og belysning. 

Det inventar og interiør vi ikke selv fremstiller, henter vi fra en rekke interessante europeiske brands. 

INNREDNINGSLØSNINGER 
I et tett samarbeid med interiørarkitekter designer vi rom sammen med kunden, slik at de tar utgangspunkt i organisasjonens oppgaver og aktiviteter. 

Aktivitetsbasert innredning er vårt analytiske grunnlag, hvor vi kartlegger arbeidsgang og vurderer behov som vi omsetter til et layout med relevante zoner for medarbeiderne. 

SERVICETJENESTER
Vi leverer relevante serviceprodukter, hvor vi tilbyr tjenester til både før, under og etter leveringen av våre innretningsløsninger. 

Våre servicetjenester omfatter kort sagt alt fra levering og innstallasjon, til vedlikehold, oppbevaring og bortskaffelse av kontorinteriør.

Aktivitetsbasert innredning er fundamentet for alle våre innredningsløsninger.

Vi har samlet arbeidsområdene i 4 temaområder, som gir 8 forskjellige innredningssoner:

Concentrate & Focus
– arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon og fokus, og hvor den enkelte medarbeider ofte arbeider alene.
En undersøkelse fra Oxford Economics viser at 68% av medarbeiderne har faciliteter til fokusert arbeid blant deres ”topp 3” ønsker til innredning på arbeidsplassen.

Les mer på www.b8.com

Learning & Meeting
– fra formelle møteaktiviteter og lærings-/treningssituasjoner til uformelle, dynamiske og spontane møter
I dag holdes møter både fysisk og online. Møtene holdes mere eller mindre planlagt mellom både ledere, eksterne og medarbeidere. 

Les mer på www.b8.com

Socialize & Recharge
– sosiale aktiviteter fra bespisning til nettverking, som egner seg til avslapping og oppladning
Flere studier peker på at effektive pauser i løpet av en arbeidsdag, øker produktiviteten fordi medarbeiderne kan levere en mer dedikert og fokusert innsats.

Les mer på www.b8.com

Collaborate & Interact
– arbeidsoppgaver hvor medarbeideren inngår i faste eller skiftende teams, eller i prosjektgrupper
Under de rette forutsetninger kan fellesskapet gi en høyere grad av samhørighet på den enkelte avdeling og i hele organisasjonen.

Les mer på www.b8.com

Vi ønsker velkommen til vår stand på AHO, og gode dialoger om løsninger. 
Vi vil gjerne vise deg en rekke produktnyheter.
Du finner oss like innenfor inngangen. Velkommen!

I oktober ønsker vi velkommen til nytt
B8-showrom i
Kristian Augusts gate 5, sentralt i Oslo.

Vi gleder oss til Co-working med Interface Carpets i helt nyinnredede og moderne lokaler i 3. etasje, umiddelbart over POL Rekamebyrå.