Utstillersøknad /Exhibitor application

 

Snart vil det være mulig å søke om utstillerplass for 2019


Som utstiller på Designers Saturday treffer du en samlet norsk design- og innredningsbransje. Arkitekter, designere, forhandlere, innkjøpere og andre bransjetilhørige fra hele landet, kommer til Oslo i september for å hente faglig oppdatering. Vi ser fram til å høre fra deg!

 

Exhibitors to Designers Saturday is participating at the only national exhibition event in Norway dedicated to the design and interior industry. Architects, designers, dealers, buyers and other members of the industry gather in Oslo in September for professional revitalization. Looking forward to hear from you! 

 

Et vellykket Designers Saturday er avhengig av dugnad og kollegialt samarbeid. Den lave deltakeravgiften er basert på at alle utstillere gjør sine oppgaver innenfor tidsfristene. Det viktigste er å finne sin egen utstillerplass og legge inn sine kontaktopplysninger og bilder her på nettsiden. I tillegg må utstillerne dele på oppgaver og å ta ansvar for showroom- og stoppestedet.


A successful Designers Saturday depends on volunteers and collegiate cooperation. The low entry fee is based on the fact that all the exhibitors are doing their tasks within the deadlines. The most important thing is to find their own exhibitor space and to add text and images to their DS webprofile. In addition, the exhibitors share the tasks and are responsible for their common showroom and DS bus-stop.

Søknadsprosessen

  • Fyll ut søknaden/Fill out the application
  • Søknaden godkjennes/Application is approved
  • Sett opp din utstillerprofil på designersaturday.no/
    Set up your exhibitor page on designersaturday.no
  • Utstillerprofilen publiseres når faktura er betalt/
    Exhibitor page published when the invoice is paid.