Profesjonell bistand til utstillingen?

Internasjonalt brukes det ressurser på å invitere designere til å gjøre installasjoner i forbindelse med messer og designevents. Designers Saturday oppfordrer samtlige utstillere til å tenke nytt, engasjere proffhjelp og skape egne «highlights». For fem utstillere tilbyr vi starthjelp; vi kobler utstillere og designere og kan stille areal til disposisjon i og rundt Kunsthøgskolen. Målet er å gi både utstillere og besøkende uventede opplevelser i grenseland mellom design og kunst. Utstillingene vil bli promotert gjennom våre sosiale medier. Er du og din bedrift en av de fem? For mer informasjon kontakt Bjørn Jørund Blikstad: BjorBlik@khio.no