PERSONVERNERKLÆRING - DESIGNERS SATURDAY

Designers Saturday er opptatt av å ivareta ditt personvern.

Når du er kontakt med oss som utstiller eller besøkende hos Designers Saturday vil vi behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som registrert.

Personvernerklæringen gjelder for alle som bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss.

1. Ansvar

Designers Saturday, ved daglig leder Eva Pedersen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Spørsmål om personvern kan rettes til Eva Pedersen på sec@designerssaturday.no eller 0047 971 77 579.

2. Hva slags informasjon vi samler inn og hvordan vi behandler dine personopplysninger

2.1 Utstillere

Når det fylles ut en utstillersøknad, så mottar Designers Saturday følgende personopplysninger:

 • Navn på kontaktperson hos utstiller
 • Telefonnummer til kontaktperson hos utstiller
 • Mailadresser til kontaktpersoner hos utstiller

Vi innhenter personopplysninger gjennom søknadsskjema for utstillere. Dette gjøres for å lage utstillerprofil på våre nettsider, samt for å ta kontakt og gjennomføre det praktiske knyttet til utstillingen. Behandlingen er tillatt for å oppfylle en avtale med deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

2.2 Publikum

Ved å besøke vårt arrangement så utsteder vi adgangskort. I den forbindelse innhenter vi følgende personopplysninger for deltakere på fagdagene:

 • Navn
 • Arbeidsplass
 • E-postadresse

Deltakere søndag:

 • Navn
 • E-postadresse

Personopplysningene innhentes ved registrering på våre nettsider, for utstedelse og utsendelse av adgangskort til arrangementer, utstillinger og transport. Adgangskort sendes deg per e-post. Behandlingen er tillatt etter samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

2.3 Deltaker i konkurranse

Under Designers Saturday avholdes det konkurranser hvor aktører og studenter i bransjen kan delta. For å kunne administrere konkurransen innhentes følgende personopplysninger:

 • Navn på deltaker eller, dersom deltaker er en virksomhet, navn på kontaktperson hos deltaker
 • Telefonnummer til deltaker eller kontaktperson hos deltaker
 • E-postadresse til deltaker eller kontaktperson hos deltaker

Behandlingen er tillatt etter samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

2.4 Nyhetsbrev

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev:

 • Navn
 • E-postadresse

Behandlingen er tillatt etter samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Dersom behandlingen ikke er basert på samtykke, tilbyr vi materialet i medhold av berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser de berettigede interesser å være at vi kan informere om relevant informasjon og vårt arbeid, som også har interesse for deg.

2.5 Bruk på nettsider

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å forstå brukernes atferd på nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her

2.6 Besvare henvendelser

For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss, behandler vi følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Eventuell annen informasjon som fremkommer i henvendelsen

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Hvor lenge behandler vi personopplysninger om deg?

Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det formålet eller de formål som begrunner behandlingen. Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning.

Hvis vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringen.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Designer´s Saturday bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 8 nedenfor.

6. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, databehandling eller utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på sec@designerssaturday.no eller telefon 0047 971 77 579.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av Designer´s Saturday, vennligst gi oss beskjed.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: https://www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.