- Unik møteplass, mener ny styreleder

Foto: Simon Skreddernes.

Designers' Saturday Oslo har gleden av å ønske Jonas Stokke velkommen som ny styreleder, et verv han skal ha de to neste arrangementene. Jonas Stokke har bakgrunn som industridesigner, og drev i mange år StokkeAustad med kollega Øystein Austad. Nå jobber han som selvstendig designer med eget studio, og fra basen på Filipstadkaia i Oslo arbeider han med både møbler og industridesign, tjenestedesign, strategi, emballasje og annet.

– Kan du si litt om hva du jobber med til daglig, Jonas, og hva du arbeider mest med?

– Akkurat nå holder jeg på å lansere en ny tjeneste som heter Livly. Det er en app som gir deg to for én på restauranter i Oslo og etter hvert også treningssteder, hoteller og liknende. Det er egentlig en feiring av byen, da målet er at så mange som mulig av byens borgere og besøkende skal benytte byens potensiale til det fulle. Jeg mener byen er den beste oppfinnelsen vi har kommet opp med som mennesker, og forskning viser at vi lever lengre, er lykkeligere, og er mer miljøvennlige når vi bor i by. Det synes jeg er spennende. I tillegg så er den nye benken til Munch-museet som jeg designer sammen med Andreas Engesvik, nettopp sendt ut på anbud, noe som også er veldig spennende.

 

Rang Side Table for Tonning&Stryn.

– Apropos "design", kan du si litt om hva begrepet betyr for deg?

– Design er verdiskapning, det vil si at bra design skaper en helt reell verdi. Dette spenner fra det store til det små, og er ledestjernen for alle avgjørelser vi tar som designere. Tilfører dette verdi? Eller forkludres det? Trengs denne egenskapen til produktet eller tjenesten? Er det nødvendig, eller klarer vi oss uten? Hva er riktig fargesetting for dette objektet? I bunn ligger også et håndverk, et «craft» som det heter på engelsk. Er du en flink formgiver? Bruker du nok tid på å formgi? Kan du ta estetiske avgjørelser med rak rygg? I en tid hvor alt skal digitaliseres er det fort gjort at god design kun defineres som summen av en serie rasjonelle avgjørelser. Ser du tilbake i historien vil du se at de designløsningene og forslagene som blir stående, altså de som har en varig verdi, også er de som har et veldig tydelig «sense of authorship». Altså at du får en tydelig fornemmelse av menneskene bak. Det må vi ikke glemme.

– Hva er ditt forhold til Designers' Saturday Oslo?

– Designers' Saturday Oslo er for meg en av disse Oslo-klassikerne, og noe jeg alltid har prioritert. Det er en unik møteplass som er mer intim, og gjør at man kommer tettere på kunder, kollegaer, samarbeidspartnere og presse enn på messer eller seminarer. For min del handler det om relasjoner i en faglig setting, fint balansert med et sosialt element. Angående det sosiale og relasjoner så var det faktisk på Designers' Saturday Oslo i 2007 jeg traff min hustru som jeg har vært sammen med siden og som fått to små jenter med. 

Speilet Butch

 – Hva er forhåpningene dine for DS i 2019?

– For oss i det nåværende styret handler det om å bygge videre på alt det gode arbeidet som allerede er lagt ned, og fortsette å utvikle innholdet til et kjent og kjært evenement. Selv om rammene kommer til å være slik vi kjenner dem, så vil det også bli noen justeringer. Vi styrker det designfaglige innholdet, og vi kommer med mer og spennende innhold på søndagen. Vi prøver for eksempel å få innpass på noen av de spennende byggeplassene vi har i vannkanten, samt å benytte det rike kulturlivet i byen i større grad.