Kriterier

Organisering

Et vellykket Designers Saturday er avhengig av dugnad og kollegialt samarbeid. Den lave deltakeravgiften er basert på at alle utstillere gjør sine oppgaver innenfor tidsfristene. Det viktigste her er å finne sin egen utstillerplass, å legge inn tekst og bilder til utstillerprofil. I tillegg må utstillerne dele på oppgaver og å ta ansvar for showroom- og stoppestedet. 

 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er NOK 30.000 eks. mva, pluss 2 billetter (á NOK 300) til Saturday Night Party, per produsent/brand. Fakturagebyr NOK 200. Beløpet blir fakturert etter mottatt bekreftelse på utstillerplass. Utstillere som deltar i to showroom får 50% rabatt på showroom nr.2.

Designers Saturday er en non-profit forening. Deltakeravgiften dekker administrasjon og organisering, hjemmeside og sosiale medier, felles markedsføring, presseaktiviteter, busstransport og materiell som DS bagger, bannere, stoppestedsflagg, registreringskort, nøkkelbånd og materiell til guider og vakter. Deltakeravgiften dekker ikke utgifter knyttet til aktiviteter i hvert enkelt showroom.

 

Kriterier for de brands/produsenter 
som styret godkjenner

 • Minimum 5 utstillere og én felles publikumsaktivitet søndag  pr. stoppested. 
 • Minimum 3 betalende utstillere pr. showroom. (De som ikke har 3 utstillere, blir fakturert for manglende deltakeravgifter.)
 • Når tekst og bilder er lastet opp og faktura betalt, blir utstillere publisert på DS web.
 • De brands/produsenter som til vanlig befinner seg i lokalet, men ikke betaler deltakeravgift, må best mulig ryddes bort under Designers Saturday. Konsekvenser for brudd på ovennevnte kriterier blir etterfakturering eller utestengelse fra kommende arrangementer.
 • Utstillerne på DS skal fokusere på produktnyheter, god design og kvalitet. Vi oppfordrer hver enkelt utstiller til å lage kreative produktpresentasjoner til inspirasjon for et profesjonelt publikum.
 • Opplysninger om brands, produktkvalitet, designer og/eller produsent må oppgis på forespørsel under behandling av utstillersøknadene.
 • Enten du vil stille ut i eget showroom eller gjør avtale hos andre, må beliggenhet godkjennes av oss og transportør.

 

Criteria

Organizing

A successful Designers Saturday depends on volunteers and collegiate cooperation. The low entry fee is based on the fact that all the exhibitors are doing their tasks within the deadlines. The most important thing is to find their own exhibitor space and add text and images to their webprofile. In addition, the exhibitors share the tasks and are responsible for their common showroom and DS bus-stop. 

 

Exhibitors’ fee

NOK 30,000 excluding VAT, per manufacturer/brand. Invoice fee NOK 200. Each exhibitor will also be charged for 2 tickets (a NOK 300,-) for Saturday Night party. The fee is paid upon receiving confirmation that the participation application has been approved. 

Designers Saturday is a nonprofit organization. The fee covers participation on both days. The participation fee goes towards covering expense related to the free visitor shuttle-bus, guides, security guards, and visitors’ registration, this web site and marketing costs. Additional expenses incurred for each showroom such as decorations, catering, entertainment e.g. are not included in the fee. Exhibitors who do not have access to a showroom in one of the approved venues should make direct contact with other exhibitors in their field. Designers Saturday’s board and secretariat will be happy to provide contact details to other exhibitors as required.

 

Guidelines for approved brands/manufacturers

 • The venue should be an appropriate distance from an allocated bus stop.
 • A minimum of five exhibitors are required per bus stop and there must be at least three exhibitors per showroom.
 • A brand might choose to stay alone, and pay three exhibitors fees.
 • Only paying exhibitors may be represented at the venue, non-paying exhibitors will be invoiced subsequent to the event, or may be denied access to the applicable showrooms at the next Designers Saturday event.
 • Each showroom must appoint a contact person who is responsible for communications with DS and any borrowed equipment as well as provide relevant information to appointed guides and security guards.
 • Each bus stop is responsible for a common public activity of one's own choice, at Public Sunday.