Internasjonale designstjerner til Designers' Saturday Oslo

 

Årets juryledere for DS Awards, Paul Bennett fra IDEO og Sadie Morgan fra dRMM, er begge store designnavn internasjonalt, og etter prisutdelingen fredag 6. september holder de hver sin Design Talk om hvordan designbransjen kan ta ansvar.

 

– Disse to er rockestjerner i designverdenen, og vi er stolte av å ha to så erfarne og innflytelsesrike fagpersoner til å lede juryene, sier styreleder Jonas Stokke i Designers' Saturday. 

Britiske Sadie Morgan er en av gründerne i det prisvinnende arkitektkontoret dRMM og rådgir de britiske myndighetenes innen designspørsmål, har Morgan også blir kåret til New Londoner of the Year i 2017 for å ha satt design på dagsordenen på øverste politiske nivå.
– Hun leder designpanelet for High Speed Two (HS2), et infrastruktur-prosjekt til 56 milliarder pund, og det størst prosjektet på britisk jord siden krigen, forteller Stokke. 
Selv fremhever Morgan hvor viktig det er å bruke design og arkitektur til positiv påvirking av politikken, og i hennes foredrag vil hun fokusere på hvor viktig det er å involvere designere så tidlig som mulig. 
– Designere tilfører mest verdi når vi hentes inn tidlig i prosessen. God design kan spare penger og tid ved å forutse og løse problemer, sier Morgan.
– Jeg ønsker å forklare hvor viktig det er å tale den gode designens sak. I mine ulike roller forsøker jeg å overbevise myndigheter, store organisasjoner og prosjektledere om fordelene med å ha kreative tenkere med fra begynnelsen på en beslutningsprosess.

Arkitektenes ansvar

– Som arkitekter kan vi forme de bygde omgivelsene gjennom den infrastrukturen og bygningene som vi designer og plassene som vi skaper. Mitt arkitektkontor har vært pionerer i utvikling og bruk av massivtre og har alltid jobbet for bruk av lavkarbonsmaterialer, gjenbruk av materialer og nye teknologier for å dempe effekten av noen av klimaproblemene, sier Morgan, som imidlertid mener at materialvalgene i seg selv ikke er nok.
– Vi må alle forplikte oss til å bruke prinsippene til regenerativ design som ser videre forbi målene om null utslipp av karbon. Arkitekter har et ansvar - a responsibility – for å lede industrien i jakten på løsninger for klima- og biomangfoldskrisen vi står foran, og få gjennom reelle endringer. Vi må få alle i bygningsindustrien og på alle myndighetsnivåer til å bli med på dette, understreker Morgan. 

– Liker interiører som ikke tar seg selv for mye på alvor

Hun takket ja til oppgaven som juryleder for DS Awards Best Interior fordi hun ser på interiørarkitektur som den delen av en bygning vi føler mest kontakt med som brukere.
– Dette er den delen som du kan kjenne på og «føle», og gjennom denne interaksjonen blir gjerne din opplevelse av et bygg definert. Derfor kan ikke dens betydning undervurderes, sier Morgan som alltid har beundret arbeidene til norske interiørarkitekter, og sier at de har noe underfundig humoristisk ved seg som hun elsker.
– Jeg liker interiører som ikke tar seg selv for mye på alvor, og synes at også britiske designere er gode på å få til det. 

– Design må bidra til forandring

Paul Bennett er kjent som en uredd, nyskapende kreativ sjef for IDEO, et av de mest banebrytende og innflytelsesrike designbyråene internasjonalt. Og hans meninger er det mange som gjerne lytter til, forteller Jonas Stokke: – Han har snakket på World Economic Forum, TED Global, Boao Forum for Asia og mange flere steder. 
Bennett er opptatt av at design har et ansvar for å tjene samfunnet i en tid da mye er så komplekst og forvirrende. Dette ønsker han å fokusere på under Design Talks. – I stedet for å bli overveldet, velger jeg å se på dette som inspirasjon og jobber hardt for å bruke designerens tankesett og kunnskap for å finne løsninger på vår tids problemer. Vi kan ikke bare observere det som skjer, design må bidra til forandring.
For å få til varige endringer mener han at vi må starte med å lytte til alle som blir påvirket av design.
– Tanken om at vi er eksperter er veldig utdatert, det samme er ideen om at designere bare bryr seg om overflate og utseende. Det er på tide at vi alle arbeider sammen for å løse disse store, systemiske utfordringene, og slik jeg ser det blir det bare bedre jo flere som bidrar.
– Hos IDEO snakker vi om «post-ego»-oppførsel: Hvordan det å tro at du selv vet best, er feil; og at du må legge vekk egoet, begynne å lytte og innse at samarbeid hever nivået og skaper bedre ideer.
– Vi har forpliktet oss til å, så sant det er mulig, skape produkter og opplevelser som har en positiv, bærkraftig innvirkning heller enn raske og billige løsninger som fort blir utdaterte, og sier nei til oppdrag som ikke passer inn i dette overordnede målet. 

– Vårt øyeblikk

Paul Bennett er juryleder for DS Awards Best Talent, der unge designere under utdanning og i etableringsfasen deltar. Som kreativ sjef er en viktig del av hans jobb å få frem det beste hos IDEOs designerne, og han er opptatt av at ærlige tilbakemeldinger er viktig for kvaliteten på det som skapes. Han har stor tro på fremtiden til faget og den innflytelsen som design vil få fremover.
– Jeg tenker at dette er vårt øyeblikk. Design er for meg der tanker og ferdigheter møtes – optimisme og tro på at forandring er mulig på den ene siden, og på den andre muligheten til å gjøre noe med det ved bruk av design-håndverket. 
– Jeg sitter mye i styremøter og i samtaler med myndigheter rundt om i verden, og ordet kreativitet er det som jeg hører oftest. Nå må vi sette det ut i live, skape radikale arbeider på radikalt nye måter og samarbeide med borgere, myndigheter og hverandre for å forandre samtalen, understreker Bennett. 

Hør mer om både Sadie Morgans og Paul Bennetts tanker rundt designernes rolle og responsibility under Design Talks fredag 6. september. kl 15.30 på Kunsthøgskolen i Oslo. Og sørg for å møte opp en halv time tidligere, kl 15, slik at du også får med deg kåringen av Norges beste interiør og største designtalent akkurat nå!

 

dRMM.co.uk

ideo.com

 

Foto av Sadie Morgan: Espen Grønli