Ildsjelene bak Designers Saturday 

Designers Saturday ble startet for 33 år siden og har siden vært drevet fremover med frisk dugnadsånd av en rekke engasjerte mennesker. Noen av de viktigste grunnene til suksessen Designers Saturday Oslo er bransjens eierskap, entusiasme, faglig lidenskap og ildsjeler. Det var derfor lett å takke ja når fotograf Espen Grønli lanserte ideen om å honorere ildsjelene med en portrettutstilling i 2017. Grønli har i årtier fotografert interiørarkitektur og designprodukter for magasiner som Bonytt, Maison, Design Interiør og NYTT ROM og utgitt flere bøker. Utstillingen for Designers Saturday ble hele 25 portretter av entusiaster fra 1986 til nå - og det kunne vært enda flere.

– Tanken var å vekke folks nysgjerrighet ved å møte ulike portretter på de forskjellige showroomene- I tillegg til to komplette serier hang det mindre serier rundt i ulike showroom. Espen forteller at valget fort falt på å gjøre bildene til en sort-hvitt fotoserie.

– De som er portrettert er både designere, driftere av showrooms, interiørarkitekter og folk som er godt etablert i bransjen. Han er godt kjent i bransjen og kjenner personlig mange av ildsjelene bak arrangementet. 

 

Fotograf Espen Grønlis 25 portrettervar å finne fordelt på ulike stoppesteder under årets Designers Saturday, og i sin helhet på KHiO.

Brit Ismar. Initiativtaker og styremedlem 1986-1990, den gang daglig leder av Svensk interiørsenter. Brit tok ideen om Designers Saturday Oslo med hjem fra Stockholm, overbeviste gode kollegaer og var sentral i etableringen av Designers Saturday i 1986. Brit besøker fortsatt hvert eneste arrangement og holdt jubileumstalen på åpningen i SALT Arena 2017.

Elisabeth Rogstad Heieren, 1986-90. Elisabeth var leder for tekstilsenteret I.T-senteret, lot seg begeistre av ideen DS og var sentral i etableringen, styremedlem de to første arrangementer og styreleder i 1990.

Rabbe Nyman, 1986-90. Rabbe ledet Finsk Interiørsenter og var sentral i etableringen i Oslo og styremedlem på de tre første arrangementene. Showroomet til Rabbe, Hoff Gård, var høyt prioritert blant besøkende i årtier.

Olav Haugen, 1988-90. Møremøbler var med fra første start i 1986 og har vært showroom siden, på samme adresse i Pilestredet 75 C. Bare navnet er endret, til Fora Form. Olav var styreleder i 88, og medlem til 1990.

Yvonne Siv Haugen har opprettholdt engasjementet til faren. Hun var styremedlem i fire arrangementer fra 2001-2007, innledet et betydningsfullt samarbeid med DOGA og er fortsatt primus motor når Fora Form stadig inviterer kollegaer inn. 

Randi Ødegaard, entusiast, ildsjel og styremedlem med stor kapasitet og mye pågangsmot fra 2007-2011.

Lars Rytterager viderefører også en familietradisjon. Hans far Egil B. Rytterager satt i det første styret i 1986, og Lars har siden vært med som trofast støttespiller og showroomvert.

Vidar Ottesen kom inn som styremedlem i 1988, valgkomité fra 2015-2017. Tar dugnadsjobben, tar ansvar og preger arrangementet. Skøyen Designcenter har i tre tiår stått høyt på prioriteringslisten til de besøkende.

Svein Gusrud, 1992, 2001-2003. Intet Designers Saturday uten tett samarbeid med designerne. Svein Gusrud, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo var styremedlem i tre arrangementer og er fortsatt en av entusiastene.

Nina Solberg, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, styreleder 1992 og 1994. Antall utstillere øker, logistikken er krevende, kvalitet og kreativitet preget de aktive styremedlemmene i perioden.

Anne Berentsen, interiørarkitekt, møbeldesigner og styremedlem i 1999 og 2001-2003. I perioden valgte styre å utvide arrangementet og invitere publikum inn søndag. Et viktig grep for oppmerksomhet i presse, for utstillere i begge leire og for den allmenne interesse for innredning og design.

Terje Kristiansen, styremedlem fra 2001-2003, styreleder fra 2005-2007. Den digitale verden innhenter Designers Saturday, en enorm innsats fra styrelederen og hans styre bringer arrangementet inn i en ny epoke.

Øivind Berg. Berg Studio er et høyt prioritert showroom blant besøkende, og en trofast bidragsyter til dugnads-arbeidet som må til. Fra 2001-2009 leverandør av styrelederne Terje Kristiansen og Ernst Krøger. 

Bruno Oldani, sveitseren som ble professor ved Statens Kunst- og håndverksskole, en foregangsmann i sitt fag, ildsjel for vårt arrangement og leverandør av grafisk design gjennom flere perioder. 

Per Rune Pedersen, styremedlem i 1994-1996, har siden vært engasjert showroom vert og trofast kvalitetsleverandør til arrangementet. 

Leif Werner. Når DS feirer 30 år er det 20 år siden Tannum Werner åpnet med 400 festdeltakere torsdag før DS. Vitra og Artek var blant agenturene og i 2004 overtok Vitra Scandinavia hvor Leif fortsatte oppbyggingen i Norge. Malen var lagt.

Andreas Madshus. Eier av Expo Nova, kombinerer profesjonell prosjektvirksomhet og høy kvalitet med butikk der et bevisste designpublikum gjør sine funn. En viktig oppdragende rolle; holder DS publikum ajour fra arrangement til arrangement.

Morten Steen Kaels, 2005-2007 styremedlem, interiørarkitekt, designer og initiativtaker til Designers Saturday Awards Best Interior og Best Talents. Prisene ble raskt en suksess for Designers Saturday, og setter fokus på fagområdet til fordel for alle bransjens aktører. 

Fredrik Torsteinsen, designer, interiørarkitekt og styremedlem det året Nor-In messen skiftet år så Designers Saturday måtte følge etter og arrangerte DS to år på rad; 1996 og 1997. Kom tilbake i 2009-2011 og videreførte arbeidet med DS Awards Best Interior og Best Talents.

Dave Vikøren. Designer, interiørarkitekt, professor ved Institutt for Design ved Universitetet i Bergen. Hans vide engasjement for studentene og deres aktiviteter har siden Designers Saturday Awards Best Talents start bidratt til høy deltakelse, god kvalitet og en rekke priser til Bergensstudentene. 

Eva Pedersen, styremedlem fra Møbelrådet 1996 og1997. Ansvarlig for samarbeid/pressearbeid mellom DS og Møbelrådet fra 1996 til 2001. Fra 2005 presseansvarlig, deretter innleid prosjektleder fra 2007-2017 fra Mediekontakt.

Claus Als, HAY. Designers Saturday Oslo har en stor tilhengerskare blant kollegaer i Sverige og Danmark. Claus er ekte entusiast, kreativ pådriver og inspirator for viktige brands til arrangementet. Gjennom fem arrangementer har han bidratt til showroom-suksessen DOGA. 

Sigurd Strøm, designer, interiørarkitekt, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og styremedlem 2013-2015. I tillegg til arbeid med DS Awards Best Talents ble det i hans periode etablert samarbeid med både Kunsthøgskolen i Oslo og Design og Arkitekturhøgskolen i Oslo. I 2017 er kontakten ytterligere forsterket gjennom designerkollega, høyskolelektor og styremedlem Bjørn J. Blikstads arbeid. 

Loni Barsten, Vitra Scandinavia. Styreleder 2013-2015. Profesjonell, ser de lange linjene for arrangementet, tar bransjeansvar, utvider styret for å øke kapasiteten og viderefører Vitras tradisjon og gode innflytelse på arrangementet. 

Linda Evensen, designer, interiørarkitekt og styremedlem fra 2013-2017. DS Awards Best Interior er under henne styrket og åpnet for flere utøvere, samtidig som høye krav til fagkompetanse og kvalitet er opprettholdt.