– Design er fotavtrykk av den tid vi lever i

Foto: Espen Grønli

 

– Design-begrepet har blitt stigmatisert til å bety noe som er dyrt og fint, sier Claus Als i Hay. Han er opptatt av at god form kan ha bred appell, og mener Designers’ Saturday gir mulighet til å spre kunnskap om design.

 

– Design er fotavtrykk av den tid vi lever i, og det synes jeg er interessant, både når det gjelder estetikk og måten som vi lever og jobber på. Jeg er jo ikke formgiver, men som formidler vet jeg å vurdere og verdsette design. Det er som julaften hver gang man tar en ny stol ut av emballasjen, sier Claus Als.

Karrieren startet etter handelsskole i 1987 som lærling hos møbelbutikken Paustian i København, og selv om unge Als egentlig hadde tenkt mer på reklame som mulig yrke, fant han fort ut at det å jobbe med møbler var veien å gå. – Jeg fikk muligheten til å jobbe med de mest betydningsfulle møbelklassikere i vår tid, ble interessert i design og sa «ja» til alle sjanser som bød seg til å bli bedre kjent med bransjen, forteller Als, som anbefaler den danske modellen med lærlingplass fordi den gir stolthet for faget og god kompetanse. Opp gjennom årene har han jobbet innen alle deler av designverdenen, og har de siste 12 årene ukependlet mellom hjemmet i København og jobben som Hays mann i Norge. 

 

Stigmatisert begrep

Claus Als er opptatt av at design er noe som finnes overalt og for alle. – Det er jo bare et annet ord for formgivning, men design-begrepet har blitt stigmatisert til å bety noe som er dyrt og fint, sier han og understreker at det ikke er noen motsetning mellom bra form og bred appell. Ingen har rett til å bestemme hva som er god eller dårlig design. – God design er jo individuelt ut fra hvem du er og hvor du kommer fra, selv om design i dag er blitt mer globalt og vi vil ha det samme i Hong Kong som på Røros. Men god design er et samspill mellom formgiver og produsent, understreker Als og forteller vitsen om dansken som oppfant toalettsetet, men ikke fikk det til å fungere før en nordmann borret hull i det. – For å få et godt design til å få fotfeste, trenger du en god designer og en produsent som kan borre hull, sier han og nevner sin egen sjef Rolf Hay, George Nelson hos Herman Miller og Rolf Fehlbaum i Vitra som produsenter med motet, pasjonen og ferdighetene som behøves. 

– Hay har alltid vært miljøbevisste i vår produksjon. Vi har en avdeling som bare jobber med juridiske og miljømessige forhold, og vi er nettopp blitt FSC-sertifisert, så dette tar vi veldig alvorlig. Siden vi leverer til stort sett hele verden, blir vi møtt med mange krav til bærekraftig drift og produksjon. Det er et problem at det er for mange sertifiseringsmerker, som alle på en eller annen måte er private og pengedrevne Jeg ønsker en nordisk lovhjemmel og et ensartet kravsett som er offentlig.

 

Hee Chair fra danske Hay i Operaen i Oslo. 

Han trekker, litt unnskyldende, frem et Hay-produkt som eksempel på god formgivning. – I min egen verden er det Hee-stolen som Hee Welling utviklet sammen med Rolf Hay for 15 år siden, og som fortsatt finnes i Den norske opera. Stolen er elegant, den stabler fantastisk godt, kan stå inne eller ute, er ekstremt sterk og kan brukes både privat og på prosjekt, den er diskret og transparent, komfortabel, til å være en trådstol, og er rimelig i pris, ramser han opp. Han er merkbart stolt av at Snøhetta valgte Hee til operabygget – «en av de fineste bygninger som er tegnet i min tid» – og at stolen ble valgt blant annet fordi den respekterer arkitekturen. – Jeg synes faktisk at det er mange identiske verdier mellom stolen og bygget når det gjelder estetikk og folkelighet, legger han til. 

 

Design-dugnad

Claus Als har tatt del i Designers’ Saturday Oslo siden 1997, både som utstiller og styremedlem. Nå sitter han i biennalens råd, som har oppgaven med å forvalte arrangementets DNA og samtidig sørge for at det utvikler seg videre. – DS er en av de best fungerende designevents jeg har deltatt på. Det er som en 100 meters sprint, som jo er mye mer publikumsvennlig enn et maraton. Arrangementet sier mye om norsk designbransje og dugnadsprinsippet. I dag er det mange messer som den norske bransjen kan velge mellom, men på DS er vi alle sammen, understreker han. 

Als er opptatt av at biennalen også har en oppgave overfor designinteresserte uten bransjetilknytning, som søndagen er spesielt rettet mot. – Søndagen gir et brand mulighet til å fortelle hva de står for, noe som ikke er så enkelt i en butikk med mange ulike møbelmerker. Det er viktig at den norske forbrukeren får mulighet til å oppleve hva design kan være!