Her er morgendagens designstjerner

Stolen Pavilion designet av Petter Skogstad.

Designers’ Saturday er en arena der unge designere får mulighet til å vise seg frem for både produsenter og publikum. Her er seks talenter det er verdt å holde et øye med fremover.

 

Forhåndsregisterer deg til årets Designers' Saturday her!

 

Petter Skogstad har en master i produktdesign fra HiAK, nå OsloMet. 34-åringen fra Gjøvik bor og jobber i Oslo, og er i ferd med å starte et eget studio etter ti år hos Anderssen & Voll. 

 

– Hva brenner du mest for i forhold til designfaget?

– Å skape ting sammen med industri som leverer kvalitet. Både ny industri eller tradisjonell industri kan være like interessant. Det er jo så mange forskjellige type produkter og ledd innen hver del av produksjon, produktutvikling, salg og markedsføring, og i hvert ledd møter du folk med masse kunnskap på hvert sitt felt. Man lærer konstant innenfor faget, og man blir ydmyk på en god måte. 

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Det er vanskelig å svare enkelt på, jeg tar inn impulser litt etter hva slags type prosjekt jeg er oppslukt i. Nå jobber jeg for eksempel med et prosjekt der utgangspunktet er inspirert av kunstneren Olle Bærtling, og da finner jeg nye ideer og inspirasjon basert på det. Starten på en ide kan også være så skamløs som at «dette er noe jeg selv syns er interessant, og ville hatt selv».

– Hva holder du på med for tiden?

– De ti siste årene har jeg vært en sentral del av A&V studio, helt siden det startet i 2009 mens jeg fortsatt var student. Nå vil jeg gjøre noe nytt og tar med meg all erfaringen min derfra og  etablere et nytt type studio. Men akkurat nå er jeg opptatt med å designe restauranten og baren til nye Deichman bibliotek som skal åpne i Bjørvika våren 2020. Det blir et fantastisk bygg så vi prøver å skape en opplevelse og unikt sted i midt i «nye» Oslo. 

– Og ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Designers Saturday har en auksjon sammen med Blomquist som heter Unika hvor det auksjoneres bort unike prototyper av norske designere. Her har jeg med noen unike fat og bord som laget av meg selv som er til salgs. Sjekk det ut på blomqvist.no og by!

 

Martine Scheen Jahnsen

 

Martine Scheen Jahnsen, 30 år, ble ferdig med sin Master i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunsthøgskolen i Oslo denne våren. Hun er fra tidligere utdannet Art Director fra Berghs School of Communication i Stockholm. 

 

– Hva brenner du mest for i forhold til designfaget?

– Jeg interesserer meg veldig for temaer om hvordan vi kan gjenbruke de strukturene og materialene som allerede eksisterer. Hvordan vi bevarer og viderefører det som er rundt oss med en relevans som integreres i samtiden. Jeg tror vi som designere kan bidra til å løse og belyse mange viktige problemstillinger som omhandler samfunnsaktuelle temaer så fremt vi bruker faget på en relevant, utforskende og kritisk måte. 

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Det handler om en samling av alt som foregår rundt meg. Både innen mitt felt, men også på tvers av faget. Ved å eksponeres for spennende utstillinger, steder, foredrag, møter og mennesker finner jeg inspirasjon som jeg kan ta med meg inn i arbeidet. Ofte kommer inspirasjonen fra uventede steder eller i møter med mennesker. Jeg tror det er viktig for meg å sette meg i situasjoner der jeg ikke helt vet hva jeg kan forvente eller hvem jeg kan komme i samtale med. Nysgjerrighet er en viktig vei til inspirasjon for meg.

– Hvor går veien videre?

– Masterprosjektet mitt stilles ut på nytt tidlig i høst, og jeg skal være gjestelærer på Kunsthøgskolen i et kurs om bevaring av arkitektur. Jeg håper jeg får muligheten til å arbeide med prosjekter som utfordrer og eksperimenterer med hvordan vi som designere arbeider med våre omgivelser og objektene rundt oss. 

– Om ti år – hva gjør du da?

– Om ti år håper jeg at jeg arbeider med prosjekter eller forskning som utfordrer hvordan vi skaper våre omgivelser. Jeg håper jeg er del av en kontekst som bidrar og eksperimenter med forståelsen av arkitektur og design. Det som foregår på utdanningsinstitusjonene er viktige steder å følge med på da det er der det stilles mange spennende spørsmål og ikke minst kommer uforventede svar.

– Ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Ja, Sindre Buraas og jeg står for utstillingsdesignet til Best Talents og Best Interior-utstillingene og rundt om i skolens lokaler. Temaet i år er Responsibility, og vi ønsker å skape en arena hvor vi sammen kan diskutere hvordan vi som utøvere kan ta ansvar og hvordan dette ansvaret arter seg.

 

"Jeg ønsker å skape løsninger som utvikler verden til et bedre og mer interessant sted å være." – Sindre Buraas.

 

Sindre Buraas studerer interiør- og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo, og avslutter sin bachelor til våren. 30-åringen fra Hurdal var frem til 2017 profesjonell idrettsutøver, og bruker erfaringen derfra i sin tilnærming til studiene. 

 

–Hva interesserer deg mest eller brenner du mest for i forhold til designfaget?

– Det er menneskene. Jeg ønsker å skape løsninger som utvikler verden til et bedre og mer interessant sted å være. Akkurat nå er jeg mest interessert i de naturlige fenomenene som lys/skygge, varme/kulde, og opplevelse av ulike materialer og farge.  

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Gjennom toppidretten har jeg tatt med meg en filosofi om at normal trening gir normale resultater. Derfor forsøker jeg hele tiden å utfordre meg selv med å se ting på en ny måte. Veldig ofte opplever jeg nye aspekter ved ideer og tanker når jeg er ute på en løpetur i skogen. Jeg har stor tro på dveling over kompliserte spørsmål under fysisk aktivitet i frisk luft; det er en annen form for tankegods som frigjøres da kontra det jeg opplever i sittende tilstand på skolebenken. 

– Om ti år - hva gjør du da?

– Forhåpentligvis har jeg fått realisert noen av prosjektene mine. Jeg har alltid hatt en drøm om å drive et studio ute på bygda med et flott verksted hvor jeg sammen med venner kan eksperimentere med ulike konsepter. Etter et par år på skolen synes jeg også det virker veldig spennende å undervise og forske gjennom en utdanningsinstitusjon. 

– Ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Ja, jeg samarbeider med Martine Scheen om å lage utstillingene til  DS Awards Best Talents og Best Interior i Kunsthøgskolens lokaler.

 

Nina Tsybolskaias prosjekt "Over the Deadline" utforsker tiden etter døden i nær relasjon.

Nina Tsybolskaia avsluttet denne våren en fem år lang masterstudie i design ved KHiO med spesialisering innen interiørarkitektur og møbeldesign. 28-åringen er en av finalistene i DS Awards Best Talent. Et bredt spekter av prosjekter under studietiden har gitt henne innsikten at hun ikke er en tradisjonell interiørarkitekt eller designer, men heller ønsker å bruke de neste 40 årene på å dyrke en egen definisjon basert på egne verdier. 

 

– Hva brenner du mest for i forhold til designfaget?

– Jeg er blitt plassert i en tid der vi må lære oss å bruke all den kunnskapen vi har om oss selv og omgivelsene våre på nytt for å finne fram til de gode mønstrene og igjen bærekraftige løsninger. Som designer skal jeg kunne bidra til en sunn utvikling i alle ledd; på den måten kjenner jeg sterkt på ansvaret jeg bærer. Kunsthøgskolen i Oslo har gjort meg til en svært reflektert designer, som er egnet til å ta innover meg påvirkning av mine handlinger på omgivelsene. 

Det som bekymrer meg mest akkurat nå er forholdet til den egentlige verdien av noe. Vi konsumerer historien, «innpakningen» og merverdien som kommer i mange  variasjoner, vi kjenner i mange tilfeller ikke til den egentlige verdien av noe, og kanskje er også den fiktiv. Designeren bidrar sterkt til denne utviklingen. I den forbindelse verdsetter jeg designbedrifter som fokuserer på den ærlige relasjonen. Sluttproduktet er måten det ble utviklet på, ikke referansene og historiene som er utviklet i etterkant og blitt klistret på som et varemerke. På utsiden er det vanskelig å identifisere gode historiefortellere eller designere.

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Når det kommer til min egen praksis blir jeg inspirert av alt som er utenfor min kontroll. Konsepter, ideer og tilstander som truer min lille verden eller et etablert tankesett. Når det gjelder prosjekter jeg er blitt satt til å utføre i et etablert rammeverk, forsøker jeg å komme ned til essensen. Jeg har gjort et prosjekt om støv og dets betydning for samfunnet om 200 år. Det sier mye om at det ikke finnes grenser for hva som driver min nysgjerrighet.  

–Hvor går veien videre?

– Jeg har brukt den siste tiden på å orientere meg om mulighetene. Det er mye spennende på gang i Norge og utland akkurat nå, spesielt når det kommer til nye perspektiver innen design-tenkning. For min del ønsker jeg å lære mer av prosessene bak produksjon av konsepter, design og interiører i Norge. Jeg vil nok forsøke å komme inn i et allerede etablert selskap, men jeg utelukker ikke mulighetene rundt etablering av egen praksis. 

– Om ti år – hva gjør du da?

– Som 16-åring var jeg leder for ungdomsbedriften CO2 UB, som hadde som forretningsidé å skape bærekraftig kunst som skulle få mennesker til å tenke og reflektere over miljøet og klimaendringene. Jeg ser en klar sammenheng til det jeg driver med idag, der jeg utforsker andre sider av begrepet bærekraft –  ikke bare det miljømessige, men det historiske, det sosiale og det etiske og moralske aspektet. Jeg kan med sikkerhet si at om 10 år vil jeg drive med akkurat det samme som jeg startet på da jeg var 16 år - det å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom det fysiske og visuelle språket som vi forstår - uavhengig av hvem vi er eller hvor vi kommer fra. 

– Og ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Så absolutt, jeg stiller ut på Kunsthøgskolen i Oslo og er blitt trukket ut som en av finalistene i DS Awards Best Talent. Det er både spennende og skummelt! 

 

Raoul Koreman

 

Raoul Koreman jobber spesielt med servicedesign, en metodikk som bruker design for å forbedre prosesser og tjenester. 22-åringen fra Nederland og Trondheim setter nå i gang med siste semester i masterstudiet i design på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 

 

– Hva er servicedesign og hvorfor interesserer det deg spesielt?

– Servicedesign er en ganske ung gren innenfor designfaget som bruker metoder fra design for å se på prosesser og tjenester. Vi ser på samhandlingen mellom folk og finner muligheter for forbedring. Det kan være snakk om forbedret tidsbruk eller økonomi, men først og fremst er det opplevelsen av tjenesten som står i sentrum. Det at jeg har valgt å spesialisere meg i tjenestedesign skyldes vel at det er der jeg føler jeg kan bidra mest. Servicedesignere jobber sammen med veldig mange ulike folk fra ulike livsløp og gir meg det varierte arbeidslivet jeg føler jeg trenger.

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Det kan høres litt ut som en klisjé, men inspirasjon kan komme fra hvor som helst. Noe av kjernen i design er å se muligheter og løsninger rundt seg og tilpasse de til en ny kontekst. Det er vanskelig å gjøre helt alene, så som oftest kommer inspirasjonen i samtale med andre.

– Om ti år - hva gjør du da?

– Jeg har ikke lagt en særlig klar plan for fremtiden, jeg lar ting komme litt som de kommer. Hovedsakelig håper jeg å kunne være med på å pushe grensene for hva design kan bidra med enda videre og jobbe med folk og problemstillinger som er like engasjerende som det jeg har hatt muligheten til å jobbe med de siste årene.

– Ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Selvfølgelig, en må jo holde seg oppdatert på det som skjer rundt omkring!

Mari Koppanens avgangsprosjekt We Grew Together er en av finalistene i årets DS Awards Best Talents.

Mari Koppanen tok sin mastergrad i design ved Kunsthøgskolen i Oslo denne våren, og 28-åringen fikk stipendet til Fondet for kunst- og designstudenter for sitt avgangsprosjekt We Grew Together/Vi växte ihop. 

 

– Hva brenner du mest for i forhold til designfaget?

– Jag trivs bäst när jag får jobba med olika sorters projekt som blandar kunskaper från flera fag: konst, design, hantverk, vetenskap. Jag har bakgrund i kläddesign innan jag började med möbeldesign, så jag blir väldigt glad när jag får jobba även med mode och textilier.

– Hvor finner du ideer og inspirasjon?

– Jag har vuxit upp nära skog, vatten och den finska naturen. Jag tror mycket av min designer-identitet och inspiration kommer från min barndom och jag försöker alltid närma projekt med nyfikenhet, öppenhet och lek. 

– Hvor går veien videre? 

– Jag har nyligen flyttat tillbaka till Finland efter 7 år utomlands och börjat jobba som designer för två konstnärer i Helsingfors. Jag driver mitt eget vid sidan av.

– Om ti år – hva gjør du da?

– Då har jag ett eget fint och ljust kontor och jobbar med olika sorters av projekt allt från konst till design. Förhoppningsvis får jobba tillsammans med massa duktigt folk med olika bakgrunder.

– Ser vi deg på Designers’ Saturday?

– Det kommer ni göra!

 

Husk å forhåndsregistrere deg som publikummer til årets Designers' Saturday og få ditt adgangstegn