Vil du eller noen du kjenner bli en del av DS-styret fremover?

 

Vi søker to nye medlemmer til styret for Designers’ Saturday (DS) i Oslo, den viktigste sosiale- og faglige møteplassen for alle tilknyttet design- og interiørarkitektur i Norge. 175 norske og internasjonale designprodusenter deltar og har siden 1986 arrangert DS. For å styrke teamet før 2021 og sørge for kontinuitet mot 2023 søker vi to ressurspersoner ansatt i utstillerbedriftene, som vil delta i det dugnadsbaserte styrearbeidet som arrangementet er avhengig av. Designere og personer tilknyttet designutdanningene er også velkommen til å søke. Søkere må ha mulighet til å avse noe tid i egen arbeids- eller fritid. Dere blir del av et entusiastisk team som sammen planlegger og gjennomfører arrangementet. Har du kompetansen vi trenger og lyst til å bidra, eller tips om andre, hører vi veldig gjerne fra deg snarest mulig.

 

Vi søker kompetanse innen grafisk design, web og SoMe

DS er i ferd med å utvikle ny nettløsning. I tillegg er ett av satsingsområdene før 2021 å profesjonalisere og styrke kommunikasjonen, med særlig vekt på SoMe. Du blir sentral i dette teamet, og med bakgrunn i vår kommunikasjonsplan for 2020-2021 er både innholdsproduksjon og publisering viktige oppgaver.

 

Bindeledd mellom DS-utstillere og designutdanningene 

Vi søker et styremedlem med engasjement for designfaget, som sammen med vår professor Toni Kauppila og andre styremedlemmer, utgjør teamet som tilrettelegger for våre aktiviteter på henholdsvis Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. DS Academy er et program for utvikling og innovasjon, med aktiviteter som utstillinger, samarbeid og møteplasser for utstillere/produsenter, fagbesøkende, unge utøvere, studenter fra 6 norske designutdanninger og publikum. Kulturrådet støtter programmet økonomisk.

Søknad og CV sendes leder av valgkomiteen Ragnhild B. Grytten, Designindustrien: ragnhild.grytten@norskindustri.no

 

Hvem står bak Designers’ Saturday?

 

Styret

Designers’ Saturday er organisert som en forening. Arrangementet drives nonprofit, alle verv er ulønnet og gjelder for to arrangementer, fire år. Styret og en innleid prosjektleder, er ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Medlemmer i styret er i hovedsak representanter for utstillerne, men også designere og designutdanningene, gjennom engasjerte enkeltpersoner. Styremøtene skjer ca månedlig, delvis digitalt og/eller i medlemsbedriftenes lokaler i Oslo. Til inspirasjon og belønning, inviterer DS på styretur til en egnet destinasjon/event ifm hvert arrangement.

 

Styre 2021:

 

Utstillermøte/generalforsamling

Utstillerne er foreningens medlemmer og eiere, med utstillermøte som generalforsamling.

 

Rådet 

Rådet for Designers’ Saturday har ansvar for langsiktig strategisk planlegging, ivareta DS posisjon, interesser og økonomiske rammebetingelser.

Rådet ble opprettet i 2018 og består av:

Loni Barsten, daglig leder, Vitra Scandinavia.

Claus Als, Country Manager & Partner Norway, Hay.

Morten Steen Kaels, interiørarkitekt MNIL.

Jørn Mortensen, dekan Høyskolen Kristiania.

 

Valgkomité

Styret definerer hvilke oppgaver og kompetanse det er behov for å hente nye medlemmer til, og kan foreslå kandidater. Styremedlemmer velges for to arrangementer; en fireårsperiode. Så langt det er mulig søkes utskifting av ca halve styret i forkant av hvert arrangement, for å ivareta kompetanse og kontinuitet i styrearbeidet. Valgkomiteen søker gode helhetlige løsninger og velger ut aktuelle kandidater, som styreleder/prosjektleder møter til et uformelt intervju.

 

Valgkomiteen består av:

Ragnhild Bakkland Grytten, prosjektleder Eksport Designindustrien/Norsk Industri.

Herman Haver-Løseth, daglig leder, Next Level Design.

Ove Rogne, designer, grunnlegger, adm.direktør, Northern.

 

Kontakt valgkomiteen:

Ragnhild Bakkland Grytten

Tlf.: 917 51 804

ragnhild.grytten@norskindustri.no

 

Prosjektleder

En innleid prosjektleder utgjør administrasjon/kontorfunksjon og tilrettelegger for styret, råd og valgkomité. Kontakt Eva Pedersen; tlf: 0047 97 17 75 79 mail: sec@designerssaturday.no