Kriterier for påmelding til Best Talents 2017

 

Konkurransekriterier

 

Juryen vil vektlegge følgende kriterier:

  • Særpreg / nytenking / innovasjon
  • Funksjon / brukerfordeler
  • Miljøhensyn
  • Estetikk
  • Materialvalg / konstruksjon
  • Diskursivt potensiale / Realiseringspotensiale*
  • Helhet

 

*Realiseringspotensiale / Diskursivt potensiale: Designdiskursen er stor og det industrielle samarbeidet er ikke alene om hvordan prototyper og designideer behandles videre. Der realiseringspotensiale søker å vekte et bidrags mulighet for å nå et marked via produksjon og industrielt samarbeid forteller kriteriet også om muligheten til å bruke designrelaterte virkemidler i en videre kontekst.

Fremgangsmåte

Gå inn på www.designerssaturday.no og meld på dine prototyper for prekvalifisering. En jury evaluerer arbeidene og avgjør hvilke som får delta i konkurransen og får kostnadsfri utstillingsplass på Designers Saturday 2017.


Innlevering til prekvalifiseringen

Deltakerne laster opp sine forslag, maksimalt 2 sider pr bidrag på www.designerssaturday.no. Pass på å lage beskrivelsen mest mulig visuell og informativ. Innleveringsfrist for prekvalifisering 01.06.17. Nytt ved Designers Saturday 2017 er en auksjon som avsluttes søndag 10.09. Dette er en auksjon i samarbeid med Blomquist Kunsthandel hvor designerne av prototypene til denne konkurransen også blir bedt om de ønsker at konkurransebidraget deres kan auksjoneres bort. I så fall skal minstepris oppgis i prekvalifiseringen. Dette er ikke en bindende verdivurdering men brukes som utgangspunkt for den faktiske prissettingen i samråd med designeren.

Lese mere om Blomquists auksjon under Designers Sarturday her.


Innlevering av produkter til juryering og utstilling

Utstillingsmateriale må monteres på anvist plass hos Kunsthøgskolen i Oslo fra kl 12.00 onsdag 6.september og innen kl 16.00 torsdag 7. September.

Leveringsadresse:

KHIO, Avdeling for Design / Interiør- og møbeldesign

Fossveien 24, 0551 Oslo

 


Premier

1. premie: Kr 50 000,-

2. premie: Kr 20 000,-

3. premie: Kr 10 000,-

Juryen kan etter eget skjønn fordele den samlede premiesummen annerledes. Juryens kjennelse er endelig.

 

 


Rettigheter og forsikring

Alle immaterielle og senere materielle rettigheter til de premierte forslagene tilhører opphavspersonene. Designers Saturday forbeholder seg retten til å vise produktene i alle de sammenhenger der det er formålstjenlig for arrangementet. Premievinnerne disponerer forslagene etter at arrangementet er avsluttet. Deltakerne må selv betale transportkostnader for sine bidrag og er selv ansvarlig for å hente sine arbeider innen mandag 11.september kl 16. Designers Saturday fraskriver seg alt ansvar for produkter som ikke fjernes innen tidsfristen. Deltagerne står selv ansvarlige for å forsikre sine prototyper mot tyveri, transportskader etc. Forslagsstillerne sørger selv for eventuell opphavsrettslig beskyttelse.

 

 

 

 

Alle søkerne vil motta svar ila. juni 2017.
 
Spørsmål angående konkurransen stilles til: 

sec@designerssaturday.no 

bjorblik@khio.no