Juryen vil vektlegge prosjekter hvor det er foretatt en grundig analyse av brukerbehov og hvor det har vært et tett og konstruktiv samarbeid mellom oppdragsgiver, brukere, interiørarkitekt og andre samarbeidspartnere. Prisen tildeles prosjektansvarlig interiørarkitekter i prosjekter hvor interiørarkitekt og oppdragsgiver i samarbeid har utviklet et nyskapende resultat med hensyn til estetisk uttrykk, funksjonalitet samt holdbare og varige løsninger.

 

Prisen tildeles prosjektansvarlig interiørarkitekter i prosjekter hvor interiørarkitekt og oppdragsgiver i samarbeid har utviklet et nyskapende resultat med hensyn til estetisk uttrykk, funksjonalitet samt holdbare og varige løsninger.

Følgende vil vektlegges:    

 • bakgrunn/utgangspunkt for prosjektet
 • utfordringer/målet ved prosjektet
 • prosess
 • samarbeid/grensesnitt mot andre prosjekterende
 • konsept/helhetlig løsning
 • hvordan utfordringene ble løst og målet nådd
 • funksjon/brukertilpasning
 • universell utforming
 • estetisk uttrykk/romopplevelse
 • miljøriktig prosjektering/bærekraftige løsninger
 • nytenkning/innovasjon/orginalitet
 • klar identitet

 

Hva skal leveres:

 • Vitnemål fra utdannelse, minimum 3-årig bachelor grad, fra høyskole i Norge eller utlandet. Alternativt skal medlemskap i NIL bekreftes.
 • Prosjektets tittel
 • Kort tekst om eget omfang og bidrag i prosjektet, maks 200 tegn
 • Prosjektbeskrivelse, maks 2500 tegn
 • 5 bilder pr prosjekt. Maks 10 mb per bilde
 • Maks 3 prosjekt per deltaker

 

Rettigheter

Utøvere som sender inn materiell til konkurransen er ansvarlig for at innsendt materiell kan benyttes av Designers Saturday i tilknytning til arrangementet 2017, som pressebilder, i artikler, i utstillings-sammenheng, sosiale medier og på web. Utøverne er også ansvarlige for å påse at det innsendte prosjektet ikke er et plagiat eller opprinnelig formgitt av noen andre. Det vises for øvrig til ”Godkjennelse publisering” under tekstfelt på nettsiden.


Språk

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med konkurransen skal foregå på norsk. Språkkravet gjelder også selve besvarelsen.


Utstilling av de nominerte prosjektene

Designers Saturday ønsker å stille ut alle de nominerte prosjektene under arrangementet.

 

Forsikring

Deltagere på utstillingen må selv forsikre utstillingsmaterialet.

 

Kontaktperson

Spørsmål angående konkurransen stilles til Designers Saturday ved prosjektleder Eva Pedersen på sec@designerssaturday.no