Aktuelt

Hva er egentlig design, Ove Rogne?

Ove Rogne Foto: Northern

Vi i Designers Saturday ønsker å fylle designbegrepet med mening, og i den forbindelse spør vi aktører i ulike deler av bransjen om deres forhold til ordet og dets innhold. Først ut i serien er Ove Rogne, Northern-sjef og medlem av  Samarbeidsrådet for møbel og interiør, nettverket som arbeider for å fremme norsk design nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 19.02.2019 22:18

–Hva er design for deg?

– For meg er design god formgivning som kombinerer funksjon, estetikk, materialitet og produksjonsegnethet.

– Hvorfor design?

– Fordi god formgivning skaper identitet, styrker konkurransekraft, sikrer gode produkter og bidrar til innovasjon og fornyelse.

– Vi snakker om god design og dårlig design – hva er det som skiller det
ene fra det andre? Og hvem har eller bør ha definisjonsmakten her?

– I utgangspunktet har produsenten definisjonsmakten for sine egne produkter, men til syvende og sist er det brukeren som avgjør om designet dekket behovet og tilfredsstiller det man ønsker seg. God design innebærer blant annet god funksjon, bærekraftige løsninger, varighet, vakre former og noe som fenger interessen og skaper nysgjerrighet og noe du blir glad for eller glad i.  

– Hva er designerens oppgave i samfunnet?

– Å tilføre noe nytt og forbedre det bestående.

– Er det annerledes å jobbe med og formidle design i en tid der det er en større bevissthet rundt temaet i befolkningen generelt enn noen gang tidligere?

– Det er mer krevende med bevisste forbrukere, samtidig øker også interessen for arbeidet vi gjør, noe som er bra og gir oss inspirasjon til å lage nye, spennende konsepter. Konkurranse skjerper, og den digitale utviklingen gjør at verden blir mindre, noe som skaper enda mer behov for å lage konsepter som er reelt annerledes, og som står seg i strømmen av inntrykk forbrukerne overlesses med.

– Er det sider ved designfaget som du synes burde få større oppmerksomhet eller vektlegges mer enn det det gjør i dag?

– Tverrfaglighet og breddekompetanse kan med fordel styrkes innen designfagene, særlig opp mot elementer som fokus på bærekraft i alle elementer av et design, produksjon og produksjonsforståelse og linken fra konsept til ferdig produkt, kostnadsforståelse, og det å ta inn over seg behovet for teamarbeid opp mot andre fagdisipliner som marked/salg/logistikk i utviklingsprosessene.  

northern.no

 

 

Foto: Northern